Tratament artroza artrolog, Artroza: tipuri, simptome, cauze, diagnostic, management si tratament | Bioclinica

tratament artroza artrolog

Vitamina D este o substanþã despre care se vorbeºte mult ºi care continuã sã ocupe un loc important în discuþiile care tratament artroza artrolog loc atât în lumea medicalã cât ºi printre bolnavi.

tratament artroza artrolog

Or, sursa principalã a acestei substanþe este formarea sa în piele dintr-un compus înrudit cu colesterolul, sub acþiunea razelor solare, cea alimentarã fiind secundarã. Mai mult, cea din urmã este aproape nesemnificativã, pentru cã alimentaþia omului modern este deficitarã ºi sub acest aspect ºi poate aduce, în cel mai bun caz, numai un sfert din necesarul zilnic.

Supliment OSTEO ARTROLOGIE - Saptamana Medicala

Alimentele bogate în vitamina D - peºtele gras, uleiul de peºte, gãlbenuºul de ou sau ficatul - nu fac parte din regimul alimentar al majoritãþii oamenilor, pentru cã unii nu ºi le pot permite, iar alþii pentru cã le evitã, de exemplu odatã cu eliminarea grãsimilor din dietele restrictive utilizate de obezi sau tratament artroza artrolog care suferã de hipercolesterolemie. Sursa alimentarã este nepracticã, pentru cã, dacã ar urma sã fie unica, atunci, pentru a-ºi acoperi tratament artroza artrolog zilnice, o persoanã ar trebui sã consume zilnic 25 de conserve de ton, 90 de ouã sau 7,5 litri de lapte integral.

tratament artroza artrolog

Vitamina D este esenþialã pentru sãnãtatea omului nu numai în ceea ce priveºte oasele, dar ºi pentru muºchi, echilibrul glandelor endocrine ºi funcþionarea sistemului nervos ºi chiar combaterea inflamaþiei. Principalul sãu rol este asigurarea creºterii ºi menþinerea integritãþii oaselor, ceea ce se realizeazã în principal prin favorizarea absorbþiei de calciu ºi a acumulãrii acestuia în mineralul osos, care este un fosfat complex de calciu.

În lipsa vitaminei D tratament artroza artrolog suferã de rahitism, iar adulþii, de o boalã osoasã înruditã, care este osteomalacia, ambele fiind, în ultimã instanþã, caracterizate prin mineralizarea deficitarã a þesutului osos.

tratament artroza artrolog

Dar osteoporoza? Concluzia este la îndemânã: nivelul optim de vitaminã D trebuie asigurat atât la persoane normale, cât ºi, mai ales, la cele care suferã de osteoporozã.

tratament artroza artrolog

Dar cum? Mai mult de jumãtate din populaþia normalã a globului prezintã niveluri inadecvate de vitaminã D, din cauza alimentãrii deficitare cu aceastã substanþã, dar mai ales pentru cã aceºti oameni nu se expun suficient la soare.

tratament artroza artrolog

Situaþia tratament artroza artrolog urmã diferã de la o regiune la alta. Existã însã câteva soluþii: promovarea expunerii la soare, adãugarea vitaminei D în alimentele obiºnuite sau utilizarea unor suplimente nutritive care pot fi obþinute fãrã prescripþie.

tratament artroza artrolog

publicații